Tradiție și contemporaneitate. Simbol și grafică. Ritm și pulsație.
 
De la profunzimea graiului, de la simbolurile ancestrale sculptate cu însuflețire de meșteșugari în miezul lemnului, de la primul cântec de leagăn, de la veșnicia satului la fragmentarea sunetului, la perenitatea imaginii virtuale, la pulsațiile frenetice și disparate, la vortexul urban care mixează cu rapiditate oameni, mașini, sunete, lumini, ansambluri arhitecturale masive, pentru a nu lăsa nimic din ce a fost azi pentru ziua următoare.
REMIX ID este un demers integrativ de susținere a dialogului intercultural într-o manieră creativă care face apel atât la simțuri, cât și la intelect, și își propune să creeze un mozaic artistic de muzică și imagine în care sensurile străvechi ale comunităților etnice din Banatul rural se întâlnesc cu lumea puternic tehnologizată din mediul urban timișorean.
 

Valoarea proiectului constă în valorificarea unei nișe de cercetare etnologică și muzicologică și valorificarea sa ca parte a patromoniului cultural național, aprofundarea particularităților de identitate a etniilor, precum și a caracteristicilor speciale regionale ale folclorului românesc, dar și punerea acestora în valoare alături de calitățile artistice ale patrimoniului cultural contemporan, prin intermediul unor intervenții culturale de tip spectacol/instalație.

La fel cum muzica şi teatrul câştigă mai mult public atunci când sunt promovate în spaţii alternative, neconvenţionale, provocând spectatorii la un alt gen de interacţiune cu aceste arte, la fel şi noile media trebuie aduse în mijlocul mediului rural în care tinerii se regăsesc şi cu care rezonează, pentru a promova multiculturalitatea, diversitatea Banatului, precum și toleranța interetnică, pentru care această zonă este cunoscută. 

Proiectul stimulează dezvoltarea de procese creative care includ crearea de noi conexiuni folosind intuiția și imaginația, capacitatea de a rafina și îmbunătăți idei, chestionarea și oferă  o nouă perspectivă de abordare, înţelegere şi asumare a noilor media, într-un cadru autentic, construit în deplină concordanţă cu valorile tinerei generaţii.

proiect cultural remixid