Tradiție și contemporaneitate. Simbol și grafică. Ritm și pulsație. 
REMIX ID este un îndemn la solidaritate între etnii, între diversele grupuri sociale, între urban și rural, între oameni.

Remix ID propune dialogul intercultural într-o manieră creativă, care face apel atât la simțuri, cât și la intelect, folosind arta ca mediu de răspândire a unui mesaj de toleranță, pace și bună înțelegere prin alcătuirea unui mozaic artistic de muzică și imagine, în care sensurile străvechi ale comunităților etnice din Banatul rural se întâlnescu cu lumea puternic tehnologizată din mediul urban.

Această întâlnire, sperăm noi, care actualizează cântecele, porturile, dansurile, meșteșugurile și stilurile de viață ancestrale, păstrează esența, dar modernizează mediul prin care ele se transmiteau până acum, servind astfel ca exemplu de diversitate și unitate pentru o generație profund tehnologizată, dar din ce în ce mai detașată de identitatea locală, cea a părinților și a bunicilor noștri.

𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑠̦𝑜𝑎𝑟𝑎 2023 – 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎̆ 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑎̆ 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎̆